ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРОХ ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГА