Тус сургуулийн удирдах дээд байгууллага  нь Удирдах зөвлөл байна.

Удирдах зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

  • Удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмтэй байна.
  • Холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх
  • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон цалингийн хэмжээг тогтоох
  • Сургалтын төлбөр болон бусад үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох
  • Сургуулийн хүндэт цол олгох
  • Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал бөгөөд шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана.

ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

Г.Даваасүрэн Ү Л.Алтанцэцэг
БТДСургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга, МУ-н худалдааны гавъяат, “ӨЕГ ТУЛГА” ХК-ны захирал ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастер
Д.Буянтогтох Ж.Цогоо
ҮБТДСургуулийн үүсгэн байгуулагч, Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан ҮБТДСургуулийн сургалт, бодлого зохицуулалтын албаны дарга, дэд профессор
Д.Бордух Р.Лхамсүрэн
ҮБТДСургуулийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), профессор ҮБТДСургуулийн спорт мэргэжилийн тэнхимийн эрхлэгч, спортын мастер
Ш.Бат-Эрдэнэ Л.Гүндэгмаа
ҮБТДСургуулийн эмчилгээ арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, хүний их эмч, докторант ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор
Д.Өлзийжаргал С.Мөнх-Эрдэнэ
ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөл хариуцсан багш, докторант ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөлийн дарга