Эрдмийн зөвлөл

Л.Алтанцэцэг
ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастер
7
Д.Бордух
ҮБТДСургуулийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), профессор

Л.Гүндэгмаа

ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

С.Батхуяг

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, шинжлэх ухааны доктор (Sc.D),профессор
Р.Ганбаатар
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), профессор 
Ш.Долгор
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Долгор

И.Сэржхүү

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Доктор(Ph.D),профессор

Ц.Оюунбат

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Доктор(Ph.D),профессор

Р.Түвшинжаргал

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Доктор (Ph.D)

Н.Мягмарзул

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Доктор (Ph.D), Спортын мастер

Д.Баасанхүү

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Доктор (Ph.D)