Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл
2016/12/04

Эрдмийн зөвлөл

 

Хуралд Эрдмийн зөвлөлийн дарга доктор (Sc.D), проф Л.Алтанцэцэг, Эрдэмтэн нарийг бичгийн дарга доктор (Ph.D), проф Д.Бордух, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), дэд проф Л.Гүндэгмаа, доктор (Sc.D), проф С.Батхуяг, доктор (Ph.D), проф Р.Ганбаатар, доктор (Ph.D) Ш.Долгор, доктор (Sc.D), проф Л.Ням, доктор (Ph.D) Ц.Оюунбат, доктор (Ph.D), дэд проф Ц.Сэржхүү, эмчилгээ арга зүйг тэнхимийн эрхлэгч Ш.Бат-Эрдэнэ, үндэсний спорт мэргэжилийн тэнхимийн эрхлэгч Р.Лхамсүрэн, сургалтын албаны дарга Ж.Цогоо нар оролцов.

ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:Эрдмийн зөвлөлийн дарга Л.Алтанцэцэг ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастер

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Д.Бордух доктор (Ph.D), профессорЭрдмийн зөвлөлийн гишүүн Л.Гүндэгмаа ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), профессор Р.Ганбаатар

 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор С.Батхуяг

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Долгор


Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор Л.НямClose
Close