Багш боловсролын үндсэн хөтөлбөрт шууд элсэх

2016/10/18

БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ҮНДСЭН ХӨТӨЛБӨРТ ШУУД ЭЛСЭХ

Элсэгчдэд тавих шаардлага:

       Бакалаврын зэрэгтэй

       Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх

Тодорхой чиглэл/мэргэжлээр хөрвөх хүсэлт гаргасан хүмүүсийн өргөдлийг улирал тус бүр эхлэхээс 10 хоногийн (15-25Л/Ш; 15-25/ХН) өмнө жилд 2 удаа тухайн бүрэлдэхүүний сургуулийн Хөтөлбөрийн алба хүлээж авч бүртгэнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

1.    Бакалаврын диплом /эх хувь болон баталгаажуулсан хуулбар/

2.    Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар

3.    Цээж зураг /3 хувь/

4.    Ажлын газрын тодорхойлолт

5.    Өргөдөл

Close
Close