Удирдах зөвлөл

Удирдах зөвлөл
2016/12/04

Тус сургуулийн удирдах дээд байгууллага  нь Удирдах зөвлөл байна.

Удирдах зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

•           Удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмтэй байна.

•           Холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх

•           Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон цалингийн хэмжээг тогтоох

•           Сургалтын төлбөр болон бусад үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох

•           Сургуулийн хүндэт цол олгох

•           Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал бөгөөд шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана.


              ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:


Г.Даваасүрэн

Л.Алтанцэцэг

БТДСургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга, МУ-н худалдааны гавъяат, “ӨЕГ ТУЛГА” ХК-ны захирал

 

ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастерД.Буянтогтох

Ж.Цогоо

ҮБТДСургуулийн үүсгэн байгуулагч, Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан

ҮБТДСургуулийн сургалт, бодлого зохицуулалтын албаны дарга, дэд профессорД.Бордух

Р.Лхамсүрэн

ҮБТДСургуулийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), профессор

ҮБТДСургуулийн спорт мэргэжилийн тэнхимийн эрхлэгч, спортын мастерШ.Бат-Эрдэнэ

Л.Гүндэгмаа

ҮБТДСургуулийн эмчилгээ арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, хүний их эмч, докторант

ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессорД.Өлзийжаргал

С.Мөнх-Эрдэнэ

ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөл хариуцсан багш, докторант

ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөл

 

Close
Close