Захирлын зөвлөл

2016/01/02

ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

  

Л.Алтанцэцэг ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастер 

  

Ж.Цогоо ҮБТДСургуулийн сургалт, бодлого зохицуулалтын албаны дарга, дэд профессор 

   

Д.Бордух ҮБТДСургуулийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), профессор

   

Р.Лхамсүрэн ҮБТДСургуулийн Онол арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч мэргэжилийн тэнхимийн эрхлэгч, спортын мастер 

   

Ш.Бат-Эрдэнэ ҮБТДСургуулийн эмчилгээ арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, хүний их эмч, докторант

   

Л.Гүндэгмаа ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

   

Д.Өлзийжаргал ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөл хариуцсан багш, докторант 

 


Close
Close