Эрдмийн зөвлөл

2016/01/02

ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:

Эрдмийн зөвлөлийн дарга Л.Алтанцэцэг ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастер

 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Д.Бордух доктор (Ph.D), профессор

   

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Л.Гүндэгмаа ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

  

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор С.Батхуяг

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), профессор Р.Ганбаатар

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Долгор

 

Close
Close