Дүрэм журам

Дүрэм журам
2016/11/29
ҮБТДСургуулийн дотоод журам, удирдах зөвлөлийн дүрэм, эрдмийн зөвлөлийн дүрэм, багшийн ёс зүйн дүрэм, оюутны ёс зүйн дүрэм, номын сангийн дүрэм гэх мэт дүрмийн гарын авлагыг 2015 онд шинэчлэн гаргаж багш, ажилчин бүрт өгсөн болно.


Close
Close