Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөр
2016/12/12

1, Тус сургуулийн ТУЗ-ын 2015 оны 8-р сарын 25-ны өдрийн хурлын тогтоолоор 2015-2016 оны хичээлийн жилд сургалтын төлбөрийн хэмжээг өмнөх хичээлийн жилээс нэмэгдүүлэхгүйгээр хэвээр үлдээхээр тогтоов.

2. Сургуулийн дансны мэдээлэл:

Нэр: ҮБТД Сургууль Мянганы Сорил

Банк: ХААН Банк

Дансны дугаар: 5028130782

3. Төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

* Суралцагч нь өөрийн овог нэрийг бүтнээр бичих

* Элсэн суралцаж байгаа мэргэжил, курсыг тодорхой бичих

* Регистрийн дугаар утасны дугаарыг бичих

Close
Close