Оюутны зөвлөл

Оюутны зөвлөл
2016/12/04

Оюутны зөвлөл 

ҮБТДС-ийн оюутны Зөвлөл нь ангийн дарга нараас бүрдсэн 21 гишүүн, оюутан хариуцсан багш гэсэн бүрэлдэхүүнтэй.


Дээлтэй монгол өдөрлөг 

 

2015.11.25


Эрдэм шинжилгээний онол-Практикийн бага хурал


Цааш
Close
Close