Тэтгэлэг

2016/12/28

Тэтгэлэгийн зорилго:

Оюутнуудын амжилттай суралцах эрмэлзлэлийг дэмжин идэвхи чармайлтыг)дээшлүүлэх, амжилтыг нь

 


урамшуулах, оюутны ниигмиин оролцоог үнэлэх,  сургуулийн хөгжил

зорилготой.


 дэвшилд оруулсан хувь нэмрииг үнэлэх


Тэтгэлэгийн төрөл:

1.    Үүсгэн байгуулагчийн нэрзмжит тэтгэлэг

2.    Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг

3.     2014 оны Засгийн газрын 177, 71-р тогтоолоор олгох тэтгэлэг:

v  Үндэсний тэтгэлэг

v  Урамшууллын тэтгэлэг

v  Буцалтгүй тусламж

v   Хөнгөлөлттэй зээл

4.     МУ-ын ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгох тэтгэлэг

5.     Бусад тэтгэлэг

 


Нэг. Үүсгэн байгуулагчийн нэрэмжит тэтгэлэг

ҮВТДС-ийг үүсгэн байгуулагч Монгол улсын гавъяат багш, боловсрол судлалын ухааны шинжлэх ухааны доктор, профессор, хөнгөн атлетикийн спортын мастер агсан Гонгорын Лхагвасүрэнгийн нэрэмжит “ЦОГТ ГОНГОРЫН ЛХАГВАСҮРЭН САН"-ын тэтгэлэг. Спортын авъяастай, өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, амьдралын түвшин доогуур өрхийн суралцагч оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх.


Бүрдүүлэх бичиг баримт:

-      Өргөдөл

-   Мэргэжлийн багшийн тодорхойлолт
-  Сургалтын албаны тодорхойлолт

Хоёр, Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг


Спортын өндөр авъяас, ур чадвартай тив, дэлхий, олимпийн тэмцээнд амжилттай оролцсон оюутнуудад сургалтын төпбөрийн 30%-50% хүртэлх тэтгэлэг олгох.

Зургаан улирал дараалан онц суралцсан 4.0 голчтой.оюутанд тодорхой хэмжээний тэтгэлгийг үзүүлнэ.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:


- Өргөдөл


 


 


Close
Close