Л.Алтанцэцэг

ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастер

Ж.Цогоо

ҮБТДСургуулийн сургалт, бодлого зохицуулалтын албаны дарга, дэд профессор
7

Д.Бордух

ҮБТДСургуулийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), профессор

Р.Лхамсүрэн

ҮБТДСургуулийн спорт мэргэжилийн тэнхимийн эрхлэгч, спортын мастер

Ш.Бат-Эрдэнэ

ҮБТДСургуулийн эмчилгээ арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, хүний их эмч, докторант

Л.Гүндэгмаа

ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

Д.Өлзийжаргал

ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөл хариуцсан багш, докторант