Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд Сургууль

Хятадын Бээжингийн биеийн тамирын их сургуультай хамтын ажиллагааны хүрээнд тус сургуульд ҮБТДС-ийг 2016 онд биеийн тамирын багш дасгалжуулагчийн ангийг төгссөн
Д. Шинэцэцэг нь 2017-2021 оны хооронд
“Спортын сэтгэл судлал” мэргэжлээр магистрантурт тэтгэлэгтэй суралцаж байна.