Тэтгэлэг

Тэтгэлэгийн зорилго:
Оюутнуудын амжилттай суралцах эрмэлзлэлийг дэмжин идэвхи чармайлтыг)дээшлүүлэх, амжилтыг нь 
урамшуулах, оюутны ниигмиин оролцоог үнэлэх,  сургуулийн хөгжил
зорилготой.
 дэвшилд оруулсан хувь нэмрииг үнэлэх
Тэтгэлэгийн төрөл:
1.    Үүсгэн байгуулагчийн нэрзмжит тэтгэлэг
2.    Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг
3.     2014 оны Засгийн газрын 177, 71-р тогтоолоор олгох тэтгэлэг:
v  Үндэсний тэтгэлэг
v  Урамшууллын тэтгэлэг
v  Буцалтгүй тусламж
v   Хөнгөлөлттэй зээл
4.     МУ-ын ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгох тэтгэлэг
5.     Бусад тэтгэлэг

Нэг. Үүсгэн байгуулагчийн нэрэмжит тэтгэлэг
ҮВТДС-ийг үүсгэн байгуулагч Монгол улсын гавъяат багш, боловсрол судлалын ухааны шинжлэх ухааны доктор, профессор, хөнгөн атлетикийн спортын мастер агсан Гонгорын Лхагвасүрэнгийн нэрэмжит “ЦОГТ ГОНГОРЫН ЛХАГВАСҮРЭН САН”-ын тэтгэлэг. Спортын авъяастай, өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, амьдралын түвшин доогуур өрхийн суралцагч оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх.
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
–   Өргөдөл
–   Мэргэжлийн багшийн тодорхойлолт
–  Сургалтын албаны тодорхойлолт
Хоёр: Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг
Спортын өндөр авъяас, ур чадвартай тив, дэлхий, олимпийн тэмцээнд амжилттай оролцсон оюутнуудад сургалтын төпбөрийн 30%-50% хүртэлх тэтгэлэг олгох.
Зургаан улирал дараалан онц суралцсан 4.0 голчтой.оюутанд тодорхой хэмжээний тэтгэлгийг үзүүлнэ.
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
– Өргөдөл