Удирдах зөвлөл

Удирдах зөвлөл Тус сургуулийн удирдах дээд байгууллага нь Удирдах зөвлөл байна. Удирдах зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: • Удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмтэй байна. • Холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон цалингийн хэмжээг тогтоох • Сургалтын төлбөр болон бусад үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох • Сургуулийн хүндэт цол олгох • Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал бөгөөд шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана.

Г.Даваасүрэн

ҮБТДСургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга, МУ-н  худалдааны гавъяат, “ӨЕГ ТУЛГА” ХК-ны захирал

Л.Алтанцэцэг

ҮБТДСургуулийн захирал, Шинжлэх ухааны доктор (ScD), профессор, ОУХМастер

Д.Буянтогтох

ҮБТДСургуулийн үүсгэн байгуулагч, Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан

Ж.Цогоо

ҮБТДСургуулийн сургалт, бодлого зохицуулалтын албаны дарга, дэд профессор
7

Д.Бордух

ҮБТДСургуулийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), профессор

Р.Лхамсүрэн

ҮБТДСургуулийн спорт мэргэжилийн тэнхимийн эрхлэгч, спортын мастер

Л.Гүндэгмаа

ҮБТДСургуулийн санхүүгийн албаны дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

Ш.Бат-Эрдэнэ

ҮБТДСургуулийн эмчилгээ арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, хүний их эмч, докторант

Д.Өлзийжаргал

ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөл хариуцсан багш, докторант

С.Мөнх-Эрдэнэ

ҮБТДСургуулийн оюутны зөвлөл