Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Биеийн Тамир Спортын Газраас зохион байгуулж буй ШИЛДЭГ СУДЛААЧ-2018 салбарын оны тэргүүний илтгэл, бүтээл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хуралд манай сургуулийн багш
Ph.(D) Р.Түвшинжаргал илтгэлээ хэлэлцүүллээ.